Algemene voorwaarden

Inschrijving en betaling:

1. Bij inschrijving verbindt u zich aan deze algemene voorwaarden.

2. Aanmelden dient te geschieden middels het volledig in te vullen aanmeldingsformulier welke u     ontvangt tijdens de proefles.

3. Betaling gaat per factuur d.m.v. overboeking of contant tijdens de les.

4. Wanneer er niet tijdig wordt betaald ontvangt u een herinnering. Als de betaling dan nog uit blijft worden er herinneringskosten in rekening gebracht. Wanneer de betaling na deze herinnering nog steeds niet wordt voldaan wordt er een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de cliënt.

Annulering en ziekte:

 1. Afzeggen van een les, om welke reden dan ook, moet uiterlijk 24 uur van te voren worden gemeld via telefoon of mail. Lessen die binnen 24 uur zijn afgemeld worden alsnog in rekening gebracht.

2. Bij langdurige uitval graag even contact opnemen met Zangstudio 6 zodat er gekeken kan worden naar een passende oplossing. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

3. Als de leerling te laat komt, wordt dit niet gecompenseerd met uitloop of inhalen op een ander moment.

4. Bij het annuleren van een workshop of training geldt dat deze binnen 5 werkdagen voor aanvang van de workshop of training schriftelijk geannuleerd dient te worden. Wanneer deze niet tijdig wordt geannuleerd dient het volledige bedrag alsnog betaald te worden.

Aansprakelijkheid:

1. Zangstudio 6 is onder geen enkel geval aansprakelijk te stellen aan letsel of schade van of aan de cursist of voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de cursist.

2. Schade veroorzaakt door leerlingen en/of meegebrachte gasten wordt verhaald op de betreffende persoon.

3. Zangstudio 6 behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. Cursisten zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. De geldige algemene voorwaarden zijn altijd terug te vinden op de website.

Privacy:

Zangstudio 6 gaat zorgvuldig om met uw privacy. Om uw privacy te waarborgen zal Zangstudio 6 niet zonder uw toestemming uw gegevens doorgeven aan derden.